Mengenal Keris Lurus, Keris Luk 1 dan Keris Luk 3

Khodam Keris Pusaka - Pernah mendengar tentang keris? atau Keris Pusaka? mungkin bagi orang Jawa, keris bukanlah sesuatu yang asing, karena memang dalam budaya Jawa keris adalah salah satu senjata yang cukup dikenal. Keberadaan keris sudah menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Terutama orang-orang Jawa yang lahir dilingkungan keraton.

Dijaman dahulu kala, keris merupakan senjata untuk maju ke medan perang, selain tombak dan senjata lainnya. Dan kekuatan gaib keris dipercaya memiliki dampak yang kuat bagi orang yang memilikinya, contoh saja, keris mpu gandring dan kisah ken arok. Atau keris sang patih Gajah Mada saat mengucapkan sumpah palapa dan masih banyak lagi kisah-kisah legenda lain tentang kehebatan keris pusaka.Mungkin awalnya sebuah keris hanyalah menjadi sebuah senjata tikam dan sabet. Tetapi kemudian orang membuat keris memiliki kegaiban di dalamnya, menjadi senjata yang berbeda dengan jenis senjata lain, memiliki suatu kegaiban sebagai senjata tarung sekaligus sebagai alat keselamatan dari serangan gaib.

Seiring perkembangan jaman, keris, di pulau Jawa khususnya, memiliki tahapan / jaman yang mempengaruhi bentuk keris. Selain faktor kegaibannya, sebuah keris berkembang menjadi lambang derajat pemiliknya, lebih dari sekedar senjata tarung / perang, yang dibuat khusus oleh empu pembuatnya untuk si pemilik keris.
Mengenal Keris Lurus, Keris Luk 1 dan Keris Luk 3
Gambar Keris Luk 5 - Memiliki 5 Lekuk pada Bagian Atas Keris
Sejak jaman purbakala hingga saat ini keris menemukan bentuknya yang bermacam-macam dan penuh dengan makna spiritual yang dalam dibalik pembuatannya. Orang-orang jaman sekarang akan semakin rumit bila mempelajari keris secara satu per satu, karena memang banyak sekali terkandung makna di dalam masing-masing keris.

Pada jaman sekarang, komunitas perkerisan lebih suka menjelaskan perkerisan dengan cara mempelajari bentuk-bentuk fisik keris, seperti dengan pengamatan pada fisik dapur keris, luk, pamor keris, dsb. Kita juga dapat mempelajarinya dengan membaca buku-buku perkerisan, walaupun tetap perlu adanya penjelasan dari orang yang lebih mengerti tentang perkerisan.

Secara umum orang berpendapat bahwa ada suatu trend / pakem pembuatan keris yang diikuti oleh para empu dalam membuat keris, sehingga dianggap dari bentuk-bentuk fisik kerisnya dapat diketahui kapan keris itu dibuat, juga dapat diketahui fungsi / tuahnya. Dengan kata lain, orang berpendapat bahwa mereka dapat menilai sebuah keris dengan cara mempelajari pakem tertentu yang diikuti oleh para empu pada jamannya masing-masing dalam membuat keris.

2. Jenis-Jenis Keris Menurut Bentuknya


Pada dasarnya pada awalnya tujuan keris-keris dibuat adalah untuk menunjang kesaktian, kekuasaan dan kewibawaan manusia pemiliknya. Penggunaannya digenggam diasumsikan sebagai kepanjangan tangan, sehingga bentuknya agak besar dan panjang. Keris-keris yang bentuknya agak kecil dan lebih pendek dari keris-keris yang umum biasanya dulunya dibuat untuk orang perempuan, biasanya untuk istri bangsawan, dan untuk rohaniwan dan para sesepuh masyarakat.

Dari bentuknya, secara garis besarnya, ada 2 macam jenis keris, yaitu keris lurus dan keris ber-luk (lekuk).

Sebagai senjata fisik, keris lurus berfungsi murni sebagai senjata tusuk dan sabet, menjadi senjata yang diandalkan untuk menusuk dan merobek tubuh lawannya. Dan seperti kebanyakan senjata tarung lainnya, racun pada keris (warangan keris) akan sangat menyakiti lawan dan bahkan bisa membunuhnya, walaupun hanya tergores sedikit saja.

Tidak demikian dengan keris ber-luk. Keris ber-luk, selain sebagai senjata tusuk dan sabet, bentuk luk-nya juga berguna dalam menahan dan menangkis senjata lawan, tidak mudah patah bila berbenturan menangkis senjata lawan, dan menghasilkan luka yang lebih lebar dan lebih parah bila berhasil menusuk lawan. Yang terakhir ini sering tidak disadari oleh kebanyakan orang, karena secara filosofis jawa, hal demikian memang tidak pantas diutarakan. Jadi oleh empu pembuatnya, bentuk luk keris memang sengaja dibuat dengan tujuan lain yang tersembunyi, bukan hanya sebagai bentuk pemanis. Selain itu, bentuk luk keris juga menjadi pakem untuk menunjukkan makna spiritual kerisnya.

Bentuk keris, lurus ataupun ber-luk, dapur keris dan pamor keris (pamor yang sengaja dibuat, bukan yang terjadi dengan sendirinya dalam proses penempaan logam keris), selain menggambarkan jati diri keris itu sendiri, oleh empunya juga sengaja dibuat untuk menggambarkan jati diri / kepribadian si manusia pemilik keris (si manusia pertama pemilik keris).

3. Keris Lurus


Jenis keris lurus adalah jenis keris yang sederhana dalam bentuknya pada awalnya. Namun seiring perkembangan jaman bentuk lurusnya tidak lagi sederhana, karena dihiasi dengan bermacam-macam motif pamor, dapur keris dan hiasan, seperti pamor udan mas dan melati rinonce.

Dalam kategori keris lurus termasuk juga pusaka lain yang bentuknya tidak mirip keris, tetapi dimasukkan dalam kategoti keris, seperti keris berdapur banyak angrem, keris dapur semaran atau keris yang berbentuk gunungan.
Mengenal Keris Lurus, Keris Luk 1 dan Keris Luk 3
Illustrasi Gambar Keris Lurus (tanpa Luk)

Jenis keris lurus mengandung sisi spiritual dalam pembuatannya sebagai lambang kelurusan hati, kepercayaan diri dan mental yang kuat, keteguhan hati pada tujuan dan sarana pemujaan kepada Sang Pencipta. Sesuai sifat kerisnya itu, si pemilik keris diharapkan selalu menjaga kelurusan dan keteguhan hati, tekun beribadah, menjaga moral dan budi pekerti dan sikap ksatria.

Keris lurus juga diidentikkan sebagai lambang ksatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab, dan menjadi sarana doa untuk menundukkan keilmuan orang-orang jahat, untuk membela kebenaran dan orang-orang yang tertindas. Banyak ksatria jaman dulu yang lebih memilih keris lurus daripada keris ber-luk.

Dalam ritual-ritual pemujaan, selain si pemilik beribadah kepada Yang Maha Kuasa, keris itupun diberi sesaji dan doa sebagai sarana menyatukan kebatinan, menjadi satu kesatuan kebatinan supaya doa-doa sang pemilik keris, bersama kerisnya, dapat sampai kepada Yang Dipuja. Bagi pemiliknya, keris lurus berguna, selain sebagai senjata dan pusaka, juga menjadi sarana untuk membantu dalam kerohanian.

Pada masanya, keris bukan hanya menjadi senjata ataupun pusaka, tetapi juga dianggap sebagai 'berkah' (wahyu) dari dewa kepada sang pemilik keris, sesuai agama manusia pada masa itu. Karena itulah sang pemilik keris akan benar-benar menjaga dan memelihara kerisnya, bahkan juga akan meng-"keramat"-kannya, lebih daripada sekedar senjata atau jimat.

Pada jaman sekarang ini, dibandingkan jenis keris ber-luk, biasanya jenis keris lurus masih memberikan satu rangkaian tuah yang lengkap. Rangkaian kesatuan tuah yang lengkap ini jarang sekali didapatkan dari keris-keris ber-luk pada jaman sekarang ini. Dalam pemeliharaannya, dibandingkan keris ber-luk, biasanya keris lurus lebih banyak menuntut untuk sering diberi sesaji.

Biasanya ketajaman energi gaib keris lurus dapat dirasakan ketika ujung kerisnya diarahkan kepada seseorang. Secara umum, walaupun bentuknya lebih sederhana, namun keris lurus memiliki kegaiban dan wibawa yang lebih kuat dan lebih wingit  dibandingkan keris ber-luk. Selain itu, karena wibawa kegaibannya yang kuat, banyak keris lurus, terutama yang dulunya dibuat di Jawa Tengah, sebenarnya adalah  Keris Tindih.

4. Keris Luk 1 (Lekuk 1)


Dalam pembuatannya, keris-keris ber-luk 1 memiliki makna sebagai sarana untuk membantu pemiliknya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan membantu supaya keinginan-keinginan si pemilik keris dapat lebih cepat tercapai, misalnya keinginan dalam hal kekuasaan, kepangkatan dan derajat.

Angka 1 merupakan lambang harapan dan karunia kesejahteraan, kemakmuran dan kemuliaan. Dibandingkan keris lurus, keris ber-luk 1 lebih menandakan kekuatan hasrat duniawi manusia yang ingin dicapai.

Biasanya keris ber-luk 1 mengeluarkan hawa aura yang agak panas dan sifat energi yang tajam. Kebanyakan dibuat untuk tujuan kesaktian, kekuasaan dan wibawa.

5. Keris Luk 3 (Lekuk 3 / 3 Lekukan)


Makna spiritual dalam pembuatan keris ber-luk 1 dan 3 hampir sama, yaitu sebagai lambang kedekatan manusia dengan Sang Pencipta, dan juga sebagai sarana membantu mempercepat tercapainya keinginan-keinginan  sang pemilik keris.
Mengenal Keris Lurus, Keris Luk 1 dan Keris Luk 3
Gambar Keris Luk 3 ( 3 Lekuk)
Dibandingkan keris ber-luk 1, keris ber-luk 3 lebih menonjolkan keseimbangan antara kehidupan kerohanian dan duniawi manusia, keseimbangan antara sisi spiritual dan jasmani, kemapanan duniawi dan batin dalam menjalani kehidupan di dunia.

Dibandingkan keris ber-luk 1,  kegaiban di dalam keris ber-luk 3 lebih dapat menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis si manusia pemilik keris. Hawa aura energinya juga biasanya lebih halus dan lebih lembut.

Itulah uraian singkat tentang Keris Lurus, Keris Luk 1 dan Keris Luk 3, untuk kedepannya kita akan mengupas tentang keris luk 5, keris luk 7, keris luk 9, keris luk 11, keris luk 13 dan keris-keris lain yang memiliki luk (lekukan) lebih dari 13. Untuk itu ikuti terus perkembangan blog ini, dan untuk memudahkan Anda, silahkan bookmark blog ini dengan cara menekan tombol CTRL + D di keyboard Anda, atau bila Anda membaca ini menggunakan smartphone, silahkan pilih pengaturan bookmark di browser bawaan smartphone Anda.

Share this

Related Posts

Latest
First

10 komentar

komentar
10 September 2018 16.05 delete

Saya memiliki keris peninggalan dari ayah saya, yang katanya peninggalan juga dari orang tua ayah saya. Keris tsb jenis yang lurus. Bagaimana cara mengetahui keris itu "berisi" atau tidak. Dan bagaimana cara perawatannya, baik fisik maupun "ïsi" nya, jika ada. Terima kasih atas jawabannya

Reply
avatar
6 Desember 2018 23.38 delete

Saya mau tanya apa ada keris luk 12 . Karena saya punya

Reply
avatar
5 Februari 2019 19.26 delete

Bagus tulisan ini untuk mengingatkan kita pada pelestarian budaya leluhur..banyak yg belum tahu tujuan dari kepemilikan keris ..Mohon tulisannya lebih lanjut..Karna saya juga mempunyai warisan keris tapi tidak tahu makna dan kegunaannya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi dari tulisan ini saya menjadi pencinta keris.Terima kasih

Reply
avatar
1 November 2019 04.24 delete

Sy mempunyai keris luk 3 tp sy tdk tahu apa khasiatný dan tdk tau ada khodamnya ?

Reply
avatar